lunes, 12 de marzo de 2012

Fechas del tour Groan of Diplosomia 01

8/10 Yokosuka Geijutsu Gekijo
10/10 Orix gekijou
11/10 Orix gekijou
13/10 Nara Centennial Hall
14/10 Shiga Kenritsu Gekijou Biwako hall dai hall
16/10 Kobe bunka hall dai hall
18/10 Matsuyama-shi Sougou Community Center – Kyameria Hall
22/10 Kurashiki-shi Geibun kan
23/10 Hiroshima Aster Plaza Dai Hall
1/11 Kanazawa-shi bunka hall
2/11 Nagano ken . Hokuto Bunka Hall Chuu Hall
6/11 Oomiya Sonic City Dai Hall
7/11 Oomiya Sonic City Dai Hall
9/11 Tochigi-ken Sougou Bunka Center
12/11 Fuchuu no Mori Geijutsu Gekijou(Dream Hall)
14/11 Mie ken Bunka Kaikan Dai Hall
17/11 Fukuoka Shimin Kaikan Dai Hall
19/11 Kumamoto Kenritsu Gekijou Engeki Hall
21/11 Misato shi Bunka Kaikan Dai Hall
22/11 Ichikawa-shi Bunka Kaikan Dai Hall
24/11 Niigata Kenmin Kaikan
26/11 Aomori Shimin Hall
28/11 NHK Hall
29/11 NHK Hall

Créditos: Official Home Page

No hay comentarios:

Publicar un comentario